3Z50KPN
Dodane przez sp4gfg dnia 2009-02-08 / 07:01
3Z50KPN
Rok 2009 jest rokiem pięćdziesięciolecia istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego. Położony blisko Warszawy, jest reliktem ogromnej puszczy, pamiętającej jeszcze czasy wyprawy króla Władysława Jagiełły pod Grunwald. Ostoja żubra i łosia, miejsce unikalnych siedlisk roślinnych, ale także znaczące miejsce historyczne, związane ze wszystkimi walkami o niepodległość.
Dla uczczenia tego jubileuszu, począwszy od 5 lutego, będzie pracować harcerska stacja okolicznościowa 3Z50KPN. Pierwszy okres pracy stacji potrwa do 4 maja 2009 r., ale przewidywana jest również praca w kolejnych okresach bieżącego roku. Główny wysiłek skierujemy na pracę na fonii, ale znak będzie również dostępny w CW i PSK31.
Stacja będzie pracować z Warszawy (PGA WM01) oraz rotacyjnie z 8 gmin puszczańskich: Brochów (AC02), Czosnów (ND02), Izabelin (WZ02), Kampinos (WZ03), Leoncin (ND03), Leszno (WZ04), Łomianki (WZ05), Stare Babice (WZ07).
QSO ze stacją będzie zaliczane do dyplomu WORLD FLORA FAUNA AWARD (wydawca RW3GW) r11; jako SPFF008 oraz do dyplomu Polskie Parki Narodowe (wydawca MKQTC).

Karty QSL via SP5ZRW (WOT PZK). Okolicznościowe QSL będą wysłane do wszystkich stacji zagranicznych oraz do członków PZK. Stacje polskie, nie obsługiwane przez PZK proszone są o przesyłanie swoich kart QSL wraz z zaadresowanymi kopertami z naklejonym znaczkiem za 1,45 PLN na adres: Marek Ruszczak, SP5UAR, Poniatowskiego 30, 05-080 Izabelin. Ekspedycja kart rozpocznie się po 15 maja 2009 r. (po zakończeniu I tury pracy).

Korespondenci krajowi, którzy nawiążą co najmniej 4 łączności ze stacją 3Z50KPN (z terenu 4 różnych gmin) i zgłoszą aplikację na adres mailowy sp5uar@tlen.pl , otrzymają bezpłatny dyplom okolicznościowy, przesyłany droga elektroniczną w formacie PDF (do samodzielnego wydrukowania). Analogicznie korespondenci zagraniczni dla uzyskania dyplomu potrzebują: EU i European Russia r11; 2 QSO z 2 różnych lokalizacji, DX r11; 1 QSO.

Zapraszamy do łączności.

/-/ Marek Ruszczak, SP5UAR