Konstytucja IARU i Konstytucja IARU R1
Dodane przez SP5ELA dnia 2022-03-12 / 00:38
Szanowni Cz這nkinie i Cz這nkowie

Publikujemy ma這 znane dokumenty, a mianowicie dokumenty Konstytucji IARU i Konstytucji IARU R1.
PZK jest stowarzyszone w IARU R1. Do tego regionu nale膨 organizacje cz這nkowskie kraj闚 z Europy, Afryki oraz Rosja.

Publikowane dokumenty s w wersji oryginalnej w j瞛yku angielskim. Nie dysponujemy autoryzowanym t逝maczeniem tych dokument闚. Je瞠li takie t逝maczenie b璠zie osi庵alne - zostanie opublikowane.

Poni瞠j przyk豉dowo t逝maczenie Artyku逝 II Konstytucji IARU.

Linki do dzia逝 download:

https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=307

Konstytucja IARU:
https://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=2183

Konstytuacja IARU R1:
https://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=2184

73
Zygmunt Szumski SP5ELA
Redakcja portalu PZK


Artyku II -- Stowarzyszenia cz這nkowskie

1. Cz這nkostwo IARU sk豉da si ze Stowarzysze Cz這nkowskich.
2. Jedno Stowarzyszenie Cz這nkowskie mo瞠 reprezentowa tylko jeden kraj lub odr瑿ne terytorium.
Konstytucja i Regulamin IARU oraz propozycje przyj皻e w drodze g這sowania przez Stowarzyszenia Cz這nkowskie zgodnie z zgodnie z art. VI niniejszej Konstytucji, s wi捫帷e dla Stowarzysze Cz這nkowskich. Stowarzyszenia Cz這nkowskie przestrzegaj r闚nie Konstytucji, regulamin闚 i zasad obowi您uj帷ych w ich organizacjach regionalnych.
4. Stowarzyszenia cz這nkowskie zachowuj pe軟 autonomi w odniesieniu do swoich spraw wewn皻rznych.
5. Stowarzyszenie cz這nkowskie ma prawo do:
a) Oddania g這su na wszystkie propozycje IARU opublikowane w Kalendarzu;
b) Przedstawiania propozycji zgodnie z art. VI, ust. 2 do g這sowania przez Stowarzyszenia Cz這nkowskie;
c) Reprezentowania IARU w swoim kraju i/lub na swoim terytorium; oraz
d) Uczestniczenia w dzia豉lno軼i i konferencjach w豉snej organizacji regionalnej zgodnie z Konstytucj, uczestniczenia w dzia豉lno軼i i konferencjach swojej organizacji regionalnej zgodnie z Konstytucj, Regulaminem i zasadami swojej organizacji regionalnej.
6. Stowarzyszenia Cz這nkowskie maj prawa, obowi您ki i zobowi您ania okre郵one w Regulaminie IARU.
7. 畝dne z Towarzystw Cz這nkowskich nie b璠zie, z tytu逝 swego cz這nkostwa, zobowi您ane do dzia豉nia w spos鏏 sprzeczny z prawem swojego kraju.
8. Stowarzyszenia cz這nkowskie nie maj 瘸dnych zobowi您a finansowych wobec IARU; jednak瞠 mog istnie zobowi您ania finansowe mi璠zy Stowarzyszeniem Cz這nkowskim a jego organizacj regionaln.
9. Wnioski o cz這nkostwo s rozpatrywane przez w豉軼iw organizacj regionaln, a nast瘼nie przez Rad Administracyjn zgodnie z procedurami okre郵onymi w Regulaminie.
10. Stowarzyszenie cz這nkowskie mo瞠 zrezygnowa z cz這nkostwa w IARU, sk豉daj帷 pisemne zawiadomienie do sekretarza w豉軼iwej organizacji regionalnej. Rezygnacja staje si skuteczna z chwil opublikowania jej w Kalendarzu.
11. Prawa cz這nka-spo貫czno軼i nie mog by zawieszone, ani te cz這nkostwo w IARU nie mo瞠 by zako鎍zone, chyba 瞠:
a) Stowarzyszenie cz這nkowskie nie wywi您a這 si ze swoich obowi您k闚 wynikaj帷ych z niniejszej Konstytucji;
b) Stowarzyszenie cz這nkowskie dzia豉這 wbrew interesom kr鏒kofalarstwa amatorskiego lub IARU; lub
c) Stowarzyszenie cz這nkowskie przesta這 odpowiednio reprezentowa interesy radioamator闚 w swoim kraju i/lub wydzielonym terytorium.
12. Procedury czasowego zawieszenia praw i ustania cz這nkostwa s okre郵one w regulaminach. Wypowiedzenie cz這nkostwa nast瘼uje w drodze g這sowania Stowarzysze Cz這nkowskich, zgodnie z postanowieniami art. VI.
--