Informacja o składkach członkowskich na 2022 rok
Dodane przez sp2jlr dnia 2021-11-20 / 21:55
Uprzejmie informuję, że wysokość składki członkowskiej PZK na 2022 rok nie uległa zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku. Stawki składek poniżej.

Lp. Rodzaj składki - opis, kwota.
1. Składka wpisowa 0,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

Integralną częścią składki jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu. Składki należy wpłacać wyłącznie na konto macierzystego OT lub w kasie OT.
Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek za pierwsze półrocze przez członków upływa 14 stycznia 2022 roku.

Skarbnicy OT PZK

Proszę o dokonywanie wpłat składek członkowskich na 2022 rok wyłącznie w połączeniu z Wirtualną Listą Wpłat wygenerowaną w systemie OSEC na 2022 rok i nie łączenie ich ze składkami za rok 2021. Możliwość generowania WLW na 2022 rok zostanie udostępniona w OSEC 1 grudnia br. W opisie przelewu proszę umieścić numer WLW systemu OSEC, której dotyczy dokonywany przelew.

Jan Dąbrowski - Skarbnik PZK