Prace nad budżetem 2018
Dodane przez sp2jmr dnia 2017-09-13 / 12:55
Finansowanie z budżetu centralnego w 2018 roku

W związku z przygotowaniami do opracowania budżetu na 2018 rok, proszę uprzejmie o nadsyłanie wniosków o dofinansowanie z budżetu centralnego PZK na 2018. Formularz wniosku znajduje się w dziale Download > Materiały organizacyjne PZK > Dokumenty organizacyjne. Link bezpośredni do wniosku:

https://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=975
 
Podpisane wnioski, w formie załącznika zeskanowanego do pliku PDF, załączonego do wiadomości email, należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2017 roku, na adres mailowy Skarbnika PZK oraz do wiadomości Sekretariatu PZK.
Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania mają jednostki organizacyjne PZK. Lista wniosków zakwalifikowanych do zatwierdzenia w Budżecie 2018 przez Zarząd Główny PZK, zostanie opublikowana drogą mailową oraz na portalu PZK do końca listopada 2017 roku.
Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Vy73! Marek Suwalski SP5LS skarbnik PZK