Koniec karencji okresu składkowego za II półrocze 2016 r.
Dodane przez SP5LS dnia 2016-10-02 / 11:11
Koniec karencji okresu składkowego za II półrocze 2016 roku

Zbliża się ostatni dzień karencji w opłacaniu składek członkowskich PZK za II półrocze 2016 r.
Zgodnie ze Statutem PZK tym dniem jest 14 października br. Skarbnicy OT mają nieprzekraczalny termin na przekazanie środków ze składek na konto PZK w banku BGŻ BNP Paribas oraz list w systemie OSEC, do dnia 21 października br. Po tym okresie wpłaty za II półrocze br. wykonane po terminie oraz listy OSEC zostaną wstrzymane, do czasu opłacenia wpisowego.

Numery aktualnych kont bankowych są widoczne na stronach internetowych poszczególnych OT oraz na portalu PZK, w zakładce "Organizacja PZK"- "OT PZK On Line".

Marek SP5LS skarbnik PZK