Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze LKK
Dodane przez SP5ELA dnia 2014-10-21 / 09:46
K O M U N I K A T     lkk
(na podstawie informacji zamieszczonej na stronie LKK www.lkk.org.ua)

 

Dnia 19.10.2014 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze LKK.
Obecni: 68 członków.

1.      Radzie LKK udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy.
2.      Zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3.      Wybrano skład nowej Rady LKK:

-          Przewodniczący: Iwan Doskocz - UR5WD
-          Skarbnik: Weronika Staszkiw - UR5WKA
-          Sekretarz: Roman Terlecki - UY3WX
-          Członek Rady: Władimir Szwydkij - UR5WMM
-          Członek Rady: Andrej Staszkiw - UT3WX     
-          Członek Rady: Wiktor Serebryakow - US5WCP
-          Członek Rady: Jurij Michajłow - US5WAY
-          Członek Rady:  Walery Iwańczuk - US0WJ
-          Członek Rady: Aleksander Korżow - UW1WU
-          Członek Rady: Grygorij Bełyk - US5WFO
-          Członek Rady: Wojciech Geło – SP8MI
-          Członek Rady: Jerzy Ostrowski – SP5VJO
-          Członek Rady: Zbigniew Guzowski – SP8AUP

 4.      Przyjęto stanowisko w sprawie apelu Lwowskiego Okręgowego Oddziału UARL - LKK skierowanego do Rady UARL, Oddziałów Okręgowych i wszystkich zainteresowanych radioamatorów.

5.      Przyjęto nowych członków LKK.
6.      Wybrano Delegatów na grudniową konferencję Rady UARL w Kijowie.
7.      Wyrażono uznanie i podziękowania za pomoc dla poszkodowanego Kolegi Sergeja Towstika UR7EX.
8.      Przyjęto stanowisko w sprawie aktywizacji pracy LKK. Protokół z zebrania będzie opublikowany w terminie późniejszym.

 Tłumaczenie: Wojciech W. Geło SP8MI – Członek Rady LKK

lkk