Hołd Powstańcom Wielkopolski
Dodane przez sp3iq dnia 2007-12-22 / 08:00
Zachęcamy do wzięcia udziału w zawodach Hołd Powstańcom Wielkopolski. Termin 27 grudnia (czwartek), godz. 16.00-18.00 czasu lokalnego, pasmo 80 metrowe, emisja CW/SSB.
Rozszerzona zawartość newsa
Organizator: Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Harcerski Klub Łączności "WILDA" SP3ZAC.
Termin: 27 grudnia od godz. 16.00 do 18.00 czasu lokalnego (obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach).
Emisje: CW, SSB.
Pasmo: 3,5MHz, zgodnie z obowiązującym podziałem pasm.
Wywołanie: CQ SP na telegrafii, "wywołanie w zawodach wielkopolskich" na fonii.
Raporty: stacje z terenów objętych Powstaniem: podają raport RS(T) + numer QSO od 01 + skrót powiatu np.: 5901PX. Stacje z poza terenów Powstania podają raport RS(T) + numer QSO np.: 5919. Obowiązuje jedna, ciągła numeracja QSO bez względu na modulację.
Klasyfikacja:
- A stacje indywidualne
- B stacje klubowe
- C nasłuchowcy
- D stacje indywidualne z terenów powstania
- E stacje klubowe z terenów powstania
- F nasłuchowcy z terenów powstania
Punktacja: z każdą stacją można przeprowadzić po dwa QSO: jedno na CW i drugie na SSB
- CW - 2 pkt.
- SSB - 1 pkt.
Nasłuchowcy: nasłuch powinien zawierać znaki obu stacji realizujących QSO oraz raporty jakie wymieniają. Zaliczane są punkty dawane przez obie stacje.
Jedna stacja może być wykazana w nasłuchach tylko dwa razy.
Mnożnik: skróty powiatów objętych Powstaniem Wielkopolskim: CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, JC, KA, ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, NV, OI, OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, SR, SI, WH, WT, WF, ZN. Każdy powiat liczony tylko jeden raz niezależnie od emisji.
Wynik końcowy: suma punktów za QSO razy mnożnik.
Nagrody: za zajęcie miejsc I - III w każdej grupie klasyfikacyjnej przyznane zostaną dyplomy
Dzienniki: zgodnie z obowiązującymi wzorcami, z obliczeniem wyniku końcowego, wypisane w czytelny sposób, należy w ciągu 14 dni przesłać na
adres: Harcerski Klub Łączności "WILDA" SP3ZAC, ul. Osinowa 14, 61-451 Poznań lub też eletronicznie na sp3zac@op.pl. Niedopuszczalny jest udział tego samego operatora w zawodach pod dwoma różnymi znakami (np.
indywidualnie i klubowo). Wyniki zawodów zostaną sprawdzone przez organizatorów w ciągu 3 miesięcy od ich zakończenia, opublikowane będą w prasie krótkofalarskiej oraz na stronie www.sp3zac.republika.pl. Decyzje komisji obliczeń są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.