Dyplom 50 lat Klubu Łączności SP5KDK w Kutnie.
Dodane przez sp3iq dnia 2007-11-07 / 00:10
Nastapiła modyfikacja regulaminu, polegająca na wydłużeniu okresu przyznawania punktów przez stacje indywidualne do końca grudnia 2007. Szczegóły w załączeniu.
Rozszerzona zawartość newsa

Regulamin Dyplomu jubileuszowego  „50 lat Klubu Łączności SP5KDK w Kutnie”.

  W wrześniu 1957 roku grupa młodych ludzi aby zamanifestować swoją niezależność i chęć poznawania świata zawiązała koło łączności przy Zarządzie Miejskim Ligi Obrony Kraju.

  Do początku listopada skompletowano sprzęt a dniu 11 listopada przeprowadzono pierwszą udaną łączność i ta data jest uważana za początek działalności Klubu Łączności SP5KDK.

  Dla uczczenia wyżej wspomnianej rocznicy jest wydawany dyplom jubileuszowy,
W okresie 1 do 30 listopada stacja klubowa SP5KDK będzie pracowała pod znakiem  okolicznościowym  jako HF50KDK Regulamin Dyplomu Jubileuszowego.

  Dyplom  Jubileuszowy przeznaczony jest dla wszystkich nadawców, nasłuchowców i klubów. Dla stacji polskich dyplom wydawany jest po uzyskaniu co najmniej 100 punktów za QSO/SWL z aktualnymi i byłymi członkami klubu SP5KDK oraz ze stacją  okolicznościową HF5OKDK.

  Stacje zagraniczne mogą uzyskać dyplom po uzyskaniu co najmniej 80 punktów za QSO/SWL. Za QSO/SWL ze stacją okolicznościową  HF5OKDK  dla stacji krajowych uzyskuje się 50 pkt. Za QSO/SWL ze stacją okolicznościową  HF5OKDK dla stacji zagranicznych uzyskuje się 80 pkt. Za QSO/SWL ze stacją indywidualną dal stacji krajowych uzyskuje się 10 pkt. Za QSO/SWL ze stacją indywidualną dla stacji zagranicznych  uzyskuje się 20 pkt.

  Do uzyskania dyplomu zaliczane są QSO/SWL na wszystkich radioamatorskich  pasmach dostępnych na podstawie posiadanego zezwolenia (KF i UKF), wszystkimi rodzajami emisji oraz  QSO/SWL przez przemienniki UHF i VHF.

   Z jedną stacją zaliczane będą QSO/SWL na różnych pasmach. Do uzyskania dyplomu jubileuszowego  zaliczane są łączności przeprowadzone w okresie od 01do30  listopada 2007 roku.

  Koszt dyplomu wynosi  10,00 PLN. płatnych na konto….., dla EU Lu DX 5€ , 5$USA lub 5 IRC.  NR konta:
20 1050 1461 1000 0023 1601 8320
z dopiskiem DYPLOM – ZNAK WYWOŁAWCZY

Dyplom wydawany jest na podstawie zgłoszenia zawierającego:
-         Znak, adres  stacji składającej wniosek o wydanie dyplomu jubileuszowego,
-         Znak stacji którą przeprowadzono QSO/SWL,
-         datę i czas QSO/SWL
-         pasmo i rodzaj emisji  QSO/SWL
-         ilość punktów do dyplomu „50 lat klubu łączności SP5KDK” uzyskanych za QSO/SWL zgłoszonych do dyplomu jubileuszowego.

  Dyplom wysyłany jest  na adres wskazany w zgłoszeniu  lub do biura QSL obsługującego  składającego zgłoszenie. Uczestnicy imprezy, stacje nadawcze i SWL, którzy spełnili warunki  otrzymania dyplomy i są zainteresowani jego otrzymaniem przesyłają zgłoszenie na dyplom w  formie papierowej lub elektronicznej wraz z opłata zwrotną w postaci znaczka pocztowego na list zwykły(1,35 PLN) na adres Klub Łącznocći LOK SP5KDK 99-300 Kutno Warszawskie Przedmieście 26, 

Adres poczty elektronicznej SP5KDK@poczta.onet.pl
Zgłoszenia na dyplom, przyjmowane są do 31.12.2007 roku, przy czym decyduje data stempla pocztowego, należy przysłać na adres:

Klub Łączności LOK SP5KDK
99-300 Kutno
Warszawskie Przedmieście 26,

Zgłoszenia nadesłane bez opłaty za dyplom nie będą rozpatrywane.
Wraz ze zgłoszeniem  można nadesłać karty QSL
Z pośród uczestników imprezy zostaną rozlosowane  trzy puchary okolicznościowe.
Losowanie pucharów i ekspedycja dyplomów  w terminie do 20 stycznia 2008r.
Informacja o podsumowaniu  imprezy i rozlosowanych pucharach zostanie na stronach Świata Radio.

Lista  aktualnych i byłych członków klubu: SP5ABB,SP5CKH,SP7SG,SP5DVB,SP5HJJ,SP5HZM,SP7IIX,SP5NHZ,SP5NOE,SP5OAG,SP5OGG,SP5TZE,
SQ5AAH,SQ5CSF,SQ5FNL,SQ5JBL,SQ5QGT,SQ7NHN,SP5HNA,SP5LXR,SQ5IZX

( Uwaga!!! ze względu na brak kontaktu na powyższej liście nie zostali wymienieni wszyscy koledzy związani dawniej lub obecnie  z klubem)

Komisja dyplomowa składa się z następujących osób – członków SP5KDK
Marian Kuciński – SP5ABB
Paweł Goździkiewicz – SP5OAG
Marian Janowski – SP7IIX
Komisja Dyplomowa zastrzega sobie prawo weryfikacji nadesłanych zgłoszeń.

Decyzje Komisji są ostateczne.
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach Świata Radio i na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie www.mdkkutno.pl

Informacje przekazał Marek  SQ5CSF.