Arkusz kalkulacyjny v.4.0
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-12-30 / 02:35
Witam Koleżanki i Kolegów
Zgodnie z sugestiami Kolegów zostało wprowadzonych do arkusza obliczeniowego Analiza-Zgłoszenie instalacji kilka zmian. Dwie najważniejsze to rozszerzenie jego możliwości w zakresie ilości analizowanych przypadków oraz wprowadzenie dwóch arkuszy STRATY. Dzięki tej drugiej zmianie istnieje teraz możliwość dokonania analizy dwóch niezależnych zestawów antenowych pracujących na tym samym paśmie, ale o różnych parametrach instalacji. Wykaz zmian znajduje się w części LEGENDA na końcu arkusza. Nowa wersja arkusza Analiza-Zgłoszenie instalacji v.4.0 znajduje się w części DOWNLOAD.

Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok.

Vy 73 Dionizy SP6IEQ